Tevékenységeink

 • Részt vettünk önkéntes alapon a rehabilitációs tervek elkészítéséhez szükséges kertészeti, és műszaki felmérésben úgy a lakóterületen, mint a volt Metallochemia gyárban
 • A lakosság bővebb informálása érdekében szociológiai felmérést kezdeményeztünk
 • Működtetjük a rehabilitációs irodát heti két alkalommal, és a lakosság tájékoztatását végezzük
 • A meglévő nagymennyiségű adatbázis segítségével szennyezettségi adatlapokat tudunk kiadni az érdeklődők számára, továbbá szükség esetén megbeszélés alapján egy-egy ingatlan rehabilitációs terveit is be tudjuk mutatni
 • A kerületi rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében rendszertelen időpontokban a tagok saját gépkocsijukkal éjszakai „járőrözést” végeznek, mely eddig eredményes volt, de lehetne több önkéntes jelentkező
 • A lakosság érdekében felvállaltunk napi problémákat is, mint a kátyúk, a parlagfű, az illegális szemétlerakás bejelentése
 • Szintén a lakosság bejelentése alapján a kerületi ÁNTSZ bevonásával részt vállaltunk Érdliget határában a patkánymentesítésben
 • Egyesületünk elnökségi tagjainak évek hosszú sora óta kialakult személyes kapcsolatrendszere alapján a Vasút utcai szennyvízkifolyónál légzsilipet szereltek fel a FCSM Rt munkatársai, így már nem árasztja el az Ako utca és környékét a szúrós vegyszerbűz
 • Elnökségi tagunk zártkörű megbeszélést, egyeztető fórumot szervezett több alkalommal az összes érintett minisztériumi szakemberek, és a kerületi politikai élet két országgyűlési képviselőjének bevonásával, mely egyik fő eredménye, hogy kormány-előterjesztés készült a volt Metallochemia gyár által okozott környezetszennyezés felszámolására, 12 MFt ráfordításával
 • Szintén eredménynek könyveljük el, hogy az illegális szemételhelyezés visszaszorítás érdekében szabálysértési feljelentés sorozatot kezdeményezünk
 • Fontos a környezeti nevelés és tudatformálás, két iskolában ismertettük tevékenységünket, Föld Napja rendezvényen részvétel